Arvokas data käyttöön -hanke lisää yritysten digiosaamista

Sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialoilla työ on perinteisesti mielletty ihmiseltä ihmiselle tehtäväksi työksi. Erilaiset teknologiset ratkaisut yleistyvät kuitenkin vauhdilla, ja myös pk-yritysten osaamista ja ymmärrystä digitalisaation tarjoamista mahdollisuuksista pitää lisätä jatkuvasti.

Arvokas data käyttöön -hanke lisää digitalisaatio-osaamista Etelä-Karjalan ja Päijät-Hämeen sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan pk-yrityksissä. Hankkeen tuloksena tietoisuus ja osaaminen sekä datan hyödyntämisestä että käyttökohteista lisääntyy ja kynnys teknologian käyttöönottoon madaltuu. Yritykset ymmärtävät data-analytiikan hyödyt yrityksen toiminnassa.

Hanke pyrkii kasvattamaan yritysten osaamista ja tietoisuutta mm. toteuttamalla webinaareja, työpajoja ja verkkokoulutuskokonaisuuden alueiden yritysten henkilöstölle.

Hanke on mukana hyvinvointiteknologiaviikolla maaliskuussa

Sote- ja hyvinvointialan pk-yritysten henkilöstö on tervetullut LAB WellTech –hyvinvointiteknologiaviikolle 18. – 21.3.2024. Osallistu verkkoluennoille tai tule messuhulinaan LAB-ammattikorkeakoulun Lahden kampukselle! Luennot ja messutapahtuma ovat maksuttomia ja kaikille avoimia.

Etelä-Karjalasta hyvinvointiteknologiamessuille Lahteen?

Arvokas data -hanke tarjoaa Etelä-Karjalan sote- ja hyvinvointialan pk-yritysten henkilöstölle bussikuljetuksen hyvinvointiviikon messutapahtumaan keskiviikkona 20.3.2024.

 

Lisätietoa Arvokas data käyttöön -hankkeesta