Asiakastarinat

Asiakastarina: Päijät-Sote, Eveliina Kelahaara

Päijät- Sotella oli tarve selvittää erilaisten kaatumissensoreiden toimintaa ja käytettävyyttä. Tällä hetkellä kotihoidossa olevien asiakkaiden kaatumiset eivät tule raportoitua tai havainnoitua tarpeeksi tasalaatuisesti. Sensori tai konenäköteknologialla voitaisiin saavuttaa parempia tuloksia. Päijät-Sote määritteli tavoitteeksi myös, että kaatumisesta lähtee aina ajantasainen hälytys Gillie -tekoälylle.

Lab WellTech toimi sensorilaitteiston vertailussa ja arvioinnissa. Toimenpiteisiin valikoitui kolme toimittajaa, joista voitiin testata kahta erilaista teknologista ratkaisua. Testaus suoritettiin Lab ammattikorkeakoulun testikodissa, simulaatioympäristössä. Opiskelijoiden ja kotihoidon ammattilaisten selvitettyä erilaisia kaatumistilanteita testattiin laitteiston toimintaa ja suoriutumista 17 erilaisessa tilanteessa. Samalla suoritettiin LWT asiantuntija-arviointi. Päijät-Sote sai projektista selkeän raportin, sekä käyttöönoton suosituksen pilottia varten.

Asiakastarina: Spes-palvelut, Maria Ruuskanen

Hämeen Spes Oy halusi kehittää Fiilisluotsia, joka on asiakkaan päivittäisten tunnetilojen tunnistamiseen tarkoitettu sovellus.
Yrityksen tavoitteli testauksen kautta tietoa sovelluksen käyttökokemuksista palvelukonseptin kehittämiseksi. Tavoitteena oli selvittää auttaako Fiilisluotsi- sovellus asiakkaita tunteiden tunnistamisessa, lisääkö sovellus asiakkaan hallinnan kokemusta omista asioista, edistääkö sovellus ammattilaisen ymmärrystä asiakkaan kokemuksista sekä kohdentaako sovellus ammattilaisen keskusteluteemoja/työtä paremmin asiakkaiden kanssa. Lisäksi haluttiin koota Eksoten ammattilaisten testauksen aikana saamia kokemuksia sovelluksen taustajärjestelmän kehittämiseksi.

Testaukseen osallistuneet ammattilaiset tarjosivat sovelluksen testausta asiakkailleen, joiden kokivat soveltuvan testaukseen ja hyötyvän sovelluksesta. Ammattilaiset antoivat palautetta sovelluksesta sekä keräsivät kokemuksia asiakkailtaan suullisesti testauksen päätyttyä.
Lab WellTech koordinoi ammattilaisilla tehdyn testijakson, valmennuksen sekä työpajat toteutuksineen ja vastasi palautekyselyiden keruusta.

Tilaa uutiskirje ja kuulet ensimmäisenä!