Asiakastarinat

Asiakastarinat

Asiakas-
tarinat

Asiakastarinoita hyvinvointi- ja terveysteknologian kehittämisen projekteista

Tavoitteemme on auttaa asiakkaitamme onnistumaan. Jokainen asiakastarinamme saa alkunsa tarpeesta ja yhteydenotosta ja se jatkuu hyödyllisenä palveluna tai kumppanuutena. Tarinan juoni kulkee yhteisten onnistumisen ja asiakkaan saaman hyödyn kautta opetukseen, joka on: yhdessä olemme vahvempia. 

Jokainen tarina on meille tärkeä, mutta olemme keränneet tänne muutamia asiakastarinoita, jotta sinun olisi helpompi nähdä, miten voisimme olla rakentamassa uutta tarinaa sinun kanssasi. 

ASIAKASTARINA: PÄIJÄT-SOTE, EVELIINA KELAHAARA

Päijät-Sotella oli tarve selvittää erilaisten kaatumissensoreiden toimintaa ja käytettävyyttä. Tällä hetkellä kotihoidossa olevien asiakkaiden kaatumiset eivät tule raportoitua tai havainnoitua tarpeeksi tasalaatuisesti.

Sensori tai konenäköteknologialla voitaisiin saavuttaa parempia tuloksia. Päijät-Sote määritteli tavoitteeksi myös, että kaatumisesta lähtee aina ajantasainen hälytys Gillie -tekoälylle.

LAB WellTech toimi sensorilaitteiston vertailussa ja arvioinnissa. Toimenpiteisiin valikoitui kolme toimittajaa, joista voitiin testata kahta erilaista teknologista ratkaisua. Testaus suoritettiin Lab ammattikorkeakoulun testikodissa, simulaatioympäristössä.

Opiskelijoiden ja kotihoidon ammattilaisten selvitettyä erilaisia kaatumistilanteita testattiin laitteiston toimintaa ja suoriutumista 17 erilaisessa tilanteessa. Samalla suoritettiin LWT asiantuntija-arviointi. Päijät-Sote sai projektista selkeän raportin, sekä käyttöönoton suosituksen pilottia varten.

ASIAKASTARINA: SPES-PALVELUT, MARIA RUUSKANEN

Hämeen Spes Oy halusi kehittää Fiilisluotsia, joka on asiakkaan päivittäisten tunnetilojen tunnistamiseen tarkoitettu sovellus.

Yrityksen tavoitteli testauksen kautta tietoa sovelluksen käyttökokemuksista palvelukonseptin kehittämiseksi. Tavoitteena oli selvittää auttaako Fiilisluotsi- sovellus asiakkaita tunteiden tunnistamisessa, lisääkö sovellus asiakkaan hallinnan kokemusta omista asioista, edistääkö sovellus ammattilaisen ymmärrystä asiakkaan kokemuksista sekä kohdentaako sovellus ammattilaisen keskusteluteemoja/työtä paremmin asiakkaiden kanssa.

Lisäksi haluttiin koota Eksoten ammattilaisten testauksen aikana saamia kokemuksia sovelluksen taustajärjestelmän kehittämiseksi.

Testaukseen osallistuneet ammattilaiset tarjosivat sovelluksen testausta asiakkailleen, joiden kokivat soveltuvan testaukseen ja hyötyvän sovelluksesta. Ammattilaiset antoivat palautetta sovelluksesta sekä keräsivät kokemuksia asiakkailtaan suullisesti testauksen päätyttyä.

LAB WellTech koordinoi ammattilaisilla tehdyn testijakson, valmennuksen sekä työpajat toteutuksineen ja vastasi palautekyselyiden keruusta.

Tiedätkö mihin liikeanalyysi taipuu?

Meillä LAB ammattikorkeakoulussa liikeanalyysia on tehty jo vuodesta 2016. Mittaukset ovat liittyneet erilaisiin urheilu- ja työsuorituksiin niin simuloiduissa kuin oikeissakin tilanteissa.

Mittausten avulla pystytään analysoimaan koehenkilön nivelkulmia, vartalon kiihtyvyyksiä tai vaikkapa vartalon eri segmenttien rytmiä toisiinsa nähden. Näitä suorituksen kriittisiksi tiedettyjä kohtia voidaan helposti havainnollistaa urheilijalle, työntekijälle, valmentajalle tai vaikka tuotekehityksen tueksi.

Kevään 2023 aikana saamme käyttöömme järjestelmän, mikä mahdollistaa yksittäisillä sensoreilla tehtävät mittaukset helpommin, useiden henkilöiden samanaikaisen mittaamisen sekä sormien liikkeiden analysoinnin.

Alla olevassa videossa voit tutustua esimerkkisuorituksiin, joissa olemme käyttäneet pukua. Tässä taas linkki AIRIDE-hankkeen esimerkkiin, miten liikeanalyysia voidaan hyödyntää ratsastukseen liittyen.

Mikäli aihe kiinnostaa ja haluat kuulla lisää, ole meihin rohkeasti yhteydessä!