Hankkeet

Lab WellTech kehittää verkoston osaamista kansallisilla ja kansainvälisillä hankkeilla, jotka linkittyvät tulevaisuuden mahdollisuuksiin, teknologioihin sekä hyvinvointiin.

Lab WellTech kehittää verkoston osaamista kansallisilla ja kansainvälisillä hankkeilla, jotka linkittyvät tulevaisuuden mahdollisuuksiin, teknologioihin sekä hyvinvointiin.

Meneillään olevat hankkeet

Päättyneet hankkeet

LAB WellTech toimintamallia on kehitetty hankkeissa Päijät-Hämeen ja Etelä-Karjalan alueilla. Tutustu käytänteisiin, esimerkkeihin ja malleihin.

ELSA Testbed

Hankkeessa kehitettiin innovaatioympäristöä sekä testbed-toimintaa, joka mahdollistaa esimerkiksi uusien tuotteiden ja palveluiden kokeiluja aidossa asiakasympäristössä. Kokeilut painottuivat kotiin vietäviin ja kotona asumista tukeviin palveluihin.

HyTeLab

HyTeLab rakensi Lahden NiemiCampukselle hyvinvointiteknologian ja robotiikan innovaatio-, testi- ja kehittämisympäristön, joka toimii yhteiskäyttöisenä innovaatioalustana ja mahdollistaa eri alojen toimijoiden kohtaamisen, teknologian ja sote-alan toimijoiden verkostoitumisen, tutkimustoiminnan ja yhteiskehittämisen.

Konenäkö

Hanke vahvisti konenäköteknologiaan liittyvää osaamista sekä kehitti ja aktivoida siihen liittyvää tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sote- ja hyvinvointialalla.