Päättyneet hankkeet

 

LAB WellTech toimintamallia on kehitetty hankkeissa Päijät-Hämeen ja Etelä-Karjalan alueilla. Tutustu käytänteisiin, esimerkkeihin ja malleihin.

 

ELSA Testbed

Hankkeessa kehitettiin innovaatioympäristöä sekä testbed-toimintaa, joka mahdollistaa esimerkiksi uusien tuotteiden ja palveluiden kokeiluja aidossa asiakasympäristössä. Kokeilut painottuivat kotiin vietäviin ja kotona asumista tukeviin palveluihin.

HyTeLab

HyTeLab rakensi Lahden NiemiCampukselle hyvinvointiteknologian ja robotiikan innovaatio-, testi- ja kehittämisympäristön, joka toimii yhteiskäyttöisenä innovaatioalustana ja mahdollistaa eri alojen toimijoiden kohtaamisen, teknologian ja sote-alan toimijoiden verkostoitumisen, tutkimustoiminnan ja yhteiskehittämisen.

Konenäkö

Hanke vahvisti konenäköteknologiaan liittyvää osaamista sekä kehitti ja aktivoida siihen liittyvää tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sote- ja hyvinvointialalla.

KARITA (Kotona asumista rohkeasti ja itsenäisesti teknologian avulla)

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten, opettajien ja opiskelijoiden hyvinvointiteknologiaosaamista lisättiin

  • järjestämällä valmennus- ja simulaatiokoulutusta Eksoten kotihoidon lähiesihenkilöille sekä kotihoidon, asiakasohjauksen ja palvelutarpeen arvioinnin työntekijöille,
  • toteuttamalla sote-alan opettajille suunnattuja työelämäjaksoja ja
  • kehittämällä LAB-ammattikorkeakoulun Lappeenrannan kampuksen älykotiympäristöä.