Kotihoitoyritysten työntekijät tarvitsevat teknologiakoulutusta ja perehdytystä

Hyvinvointiteknologian ja digitaalisten työkalujen käyttö kotihoidon palveluissa lisääntyy tulevaisuudessa, mutta kotihoidon työntekijöiden teknologiaosaaminen on riittämätöntä. Työntekijöiden osaamista on vahvistettava kiireesti, jotta teknologiat säästävät henkilöstön resursseja eivätkä kuluta niitä. KOHOTE-hankkeessa LAB-ammattikorkeakoulun ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon terveysteknologian kurssilla pyrittiin selvittämään kotihoitoyritysten esihenkilöiden käsityksiä siitä, mitä henkilöstön teknologiaan ja digitaalisiin palveluihin liittyvää osaamista tulee lisätä.

Digitaalisen teknologian lisääntyvä käyttö tuo uusia vaatimuksia työelämään

Digitalisoituminen on yksi terveydenhuollon tämän hetken megatrendeistä (Lampi 2021, 13). Digitalisoitumista on esimerkiksi prosessien tai toimintatapojen muuttaminen digitaaliseen muotoon kokonaan tai osittain. Digitaalisia teknologioita ovat esimerkiksi mobiiliteknologiat, pilvipalvelut ja robotiikka. (Ilmarinen & Koskela 2015.)

Lue koko teksti LAB prosta