Teknologiaratkaisun vaikuttavuustutkimus

Teknologiaratkaisun vaikuttavuustutkimus

Tietoa teknologiaratkaisun tai tuotteen vaikuttavuudesta kilpailukyvyn parantamiseksi

Teknologisten ratkaisujen vaikuttavuudella on merkittävä rooli tuotekehityksessä, käyttöönotossa sekä niihin liittyvässä päätöksenteossa. Haluamme auttaa sinua selvittämään ja tutkimaan, millainen vaikuttavuus hyvinvointi- tai terveysteknologiaratkaisullasi on. Tutkimuksessa otetaan huomioon palvelunjärjestäjän ja työntekijän lisäksi myös ratkaisun vaikuttavuus loppukäyttäjätasolla.   

Laaja vaikuttavuustutkimus ottaa huomioon kaikki ratkaisun käyttäjät

Vaikuttavuuden arviointi tehdään vähintään 3-6 kuukauden mittaisella jaksolla, joka toteutetaan määritellyssä kohteessa tai valmiin datan pohjalta. Vaikuttavuutta arvioidaan laajasti huomioiden kaikki ratkaisusi kanssa kontaktissa olevat rajapinnat palvelunjärjestäjästä loppukäyttäjään saakka. Palvelutarjoajana meille on tärkeää toimia hyvän tutkimusetiikan mukaisesti.  

Kattava vaikuttavuustutkimusraportti liiketoimintasi tueksi

Vaikuttavuustutkimuksessa kerätään ja tarjotaan tietoa ratkaisun tai tuotteen todellisista vaikutuksista, jota voit käyttää hyödyksesi esimerkiksi lanseerauksen yhteydessä tai markkinoinnin tukena. Voimme auttaa sinua menestymään myös esimerkiksi Digi-HTA-arvioinnissa. Saat tutkimuksesta laajan tutkimusraportin kirjallisuuskatsauksineen, jotta voit hyödyntää tietoa mahdollisimman tehokkaasti kilpailukykysi parantamiseksi.  

Kenelle vaikuttavuustutkimus soveltuu

Vaikuttavuustutkimus auttaa hyvinvointi- ja terveysteknologian alalle haluavia yrityksiä. Vaikuttavuutta on mahdollista arvioida kaikissa tuotekehityksen eri vaiheissa. Monialaisesta ja useammasta näkökulmasta lähestyvää ajattelutapaa on hyödyllistä soveltaa jo ratkaisusi kehitysvaiheissa. Myös jo olemassa olevan tuotteen tai palvelun kehittäminen ja markkinointi voi tarvita tuekseen laajaa arviointia, jotta kyetään vakuuttamaan hankintaa harkitsevat organisaatiot.   

Vaikuttavuustutkimus koostuu näistä elementeistä

  • Vaikuttavuusarvioinnin käyttötarkoituksen selvittäminen
  • Tutkimussuunnitelma
  •  Mahdollinen kirjallisuuskatsaus
  • Osallistuvien sidosryhmien rekrytointi
  •  Seurantajakso ja tulosten vertailu
  •  Tutkimusraportin laatiminenHinnoittelumme perustuu sinun tarpeisiisi ja tutkimukseen käyttämiimme aikaan sekä resursseihin. Ota yhteyttä. Kerromme mieluusti lisää siitä, miten vaikuttavuustutkimus palvelee sinua parhaiten.

Ota yhteyttä:

Sami Makkula
sami.makkula@lab.fi
+358447085215