KAATUMISSENSORIEN TESTAUS: PÄIJÄT-SOTE, EVELIINA KELAHAARA

Päijät-Sotella oli tarve selvittää erilaisten kaatumissensoreiden toimintaa ja käytettävyyttä. Tällä hetkellä kotihoidossa olevien asiakkaiden kaatumiset eivät tule raportoitua tai havainnoitua tarpeeksi tasalaatuisesti.

Sensori tai konenäköteknologialla voitaisiin saavuttaa parempia tuloksia. Päijät-Sote määritteli tavoitteeksi myös, että kaatumisesta lähtee aina ajantasainen hälytys Gillie -tekoälylle.

LAB WellTech toimi sensorilaitteiston vertailussa ja arvioinnissa. Toimenpiteisiin valikoitui kolme toimittajaa, joista voitiin testata kahta erilaista teknologista ratkaisua. Testaus suoritettiin Lab ammattikorkeakoulun testikodissa, simulaatioympäristössä.

Opiskelijoiden ja kotihoidon ammattilaisten selvitettyä erilaisia kaatumistilanteita testattiin laitteiston toimintaa ja suoriutumista 17 erilaisessa tilanteessa. Samalla suoritettiin LWT asiantuntija-arviointi. Päijät-Sote sai projektista selkeän raportin, sekä käyttöönoton suosituksen pilottia varten.