Yhdistämö  | Yhteiskehittämisellä kasvua liiketoimintaan

Yhdistämö  | Yhteiskehittämisellä kasvua liiketoimintaan

1.8.2021 – 30.8.2023

Yhteiskehittämisellä kasvua liiketoimintaan

Hankkeessa edistetään sosiaali- ja terveysaloille tuotteita ja palveluita tarjoavien digi- ja teknologiatarjoajien
muutoskyvykkyyttä.

Hanke tukee valmentamalla yrityksiä parempaan yhteiskehittämiseen sekä käyttäjälähtöisyyteen.

Juuri nyt selvitämme osaamistarpeita, sekä kehitämme valmennusta yhteistyössä kumppaneiden kanssa.

Hankkeessa tapahtuu

Valmennus auttaa onnistumaan ja selviytymään muutoksessa

1. Co-design osana tuotekehitystä

Mitä monialainen, yhteinen ja merkityksellinen tuotekehitys tarkoittaa? Kuinka uudet arvoketjut mahdollistuvat ja parantavat yritysten kilpailukykyä?

2. Asiakas- ja työntekijälähtöinen tuotekehitys ja niiden johtaminen

Ihmislähtöisempi kehittämisprosessi? Kuinka teknologisia ja digitaalisia ratkaisuja tuotetaan käyttäjä- ja työntekijäkokemukseen nojautuen terveyden ja hyvinvoinnin aloille?

3. Muutoskyvykäs ja resilienssi organisaatio

Kuinka yksilöllinen muutoskyvykkyys mahdollistuu ja kuinka yritys kykenee toimimaan ennakoiden, ei reagoiden? Miten yrityksen toimintaa voi ohjata muutosjoustavuus ja jatkuva oppiminen?

4. Liiketoimintamallin ja konseptin kehittäminen

Oman osaamisen uudelleen arviointi. Kuinka idea tiivistetään konseptiksi ja liiketoiminnaksi, joka ymmärretään myös terveyden ja hyvinvoinnin palveluiden toteuttajien piirissä?

Yhteystiedot

Sami Makkula
Projektipäällikkö
sami.makkula@lab.fi
044 708 5215

Sami on kokenut palvelumuotoiluosaamisen kehittäjä. Hän on erikoistunut organisaatioiden käyttäjälähtöisiin palveluihin sekä työ- ja toimintatapojen
muutokseen.

Samilla on pitkä kokemus täydennys- erikoistumis- ja aikuiskoulutusten toteuttamisesta.