Yhdistämö  | Yhteiskehittämisellä kasvua liiketoimintaan

1.8.2021 – 30.8.2023

Yhdistämö_logo

Yhdistämö- Yhteiskehittämisellä kasvua liiketoimintaan – hanke on päättynyt 30.8.2023. Hankkeen taustalla oli sekä koronapandemia että hyvinvointi- ja terveysalan toimintalogiikan murros. Korona-aika vauhditti jo alkanutta muutosta perinteisestä paikan päällä tapahtuvasta asiakaskohtaamisesta ja tilalle on rakentumassa entistä vahvemmin etämonitorointi, ennaltaehkäisy sekä etäyhteydenpito.

Yhdistämö – hankkeessa luotiin sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialalle teknologisia ratkaisuja kehittäville yrityksille edellytyksiä selviytyä tässä muuttuvassa ympäristössä. Hankkeessa toteutettiin Sote – yhteiskehittäjä – pilottivalmennus, joka sisälsi yhteensä 10 valmennuskertaa ja siihen osallistui 11 yritystä.

Yhdistämö – hankkeen ja Sote – yhteiskehittäjä pilottivalmennuksen pääasiallisena tuloksena syntyi Yhdistämö – yhteiskehittämisen malli.

Yhdistämö – yhteiskehittämisen malli.

Tulostettava julkaisu (pdf) Theseuksess

Valmennuksen lisäksi hankkeessa järjestettiin yrityksille hyvinvointiteknologiaan ja digitalisaatioon sekä teknologiaratkaisujen kehittämiseen liittyviä tilaisuuksia sekä markkinavuoropuhelutilaisuuksia, joissa yrityksillä oli mahdollisuus saada uutta tietoa tuotekehitykseen liittyen sekä verkostoitua. Hankkeessa järjestetyillä tapahtumilla tavoitettiin kaiken kaikkiaan lähes 300 yritystä tai organisaatiota Päijät-Hämeestä ja valtakunnallisesti.

Yhdistämö – hankkeen asiantuntijavetoisissa työpajoissa tuettiin yritysten muutoskyvykkyyttä sekä valmiuksia uusien innovatiivisten palveluiden tuottamiseen ja liiketoimintamallien kehittämiseen. Tilaisuuksien tavoitteena oli lisätä yritysten tietoisuutta teknologiaratkaisujen kehittämisestä sote-alalle ja siihen vaikuttavista eri tekijöistä sekä tarjota mahdollisuutta kohdata muita sote- tai teknologia-alan yrityksiä ja verkostoitua.

Hankkeessa tuotettiin myös kaksi videota, joissa yhteiskehittämisen mahdollisuuksia ja hyötyjä tuodaan esille sosiaali- ja terveysalan ammattilaisen ja teknologia-alan yrityksen näkökulmasta. Lisäksi kahdessa podcastissa kaksi asiantuntijaa keskustelee hyvinvointiteknologian kehittämisen sudenkuopista.

Yhteiskehittämisen mahdollisuuksia ja hyötyjä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisen ja teknologia-alan yrityksen näkökulmasta

PODCAST: HYVINVOINTITEKNOLOGIAN KEHITTÄMISEN SUDENKUOPPIA 1 & 2

Podcasteissa kaksi asiantuntijaa keskustelee vaikeuksista, joihin sote-alalle pyrkivät startup-yritykset voivat törmätä.

Hankkeessa tapahtunutta

Yhteiskehittämisellä kasvua liiketoimintaan

Hankkeessa edistettiin sosiaali- ja terveysaloille tuotteita ja palveluita tarjoavien digi- ja teknologiatarjoajien
muutoskyvykkyyttä.

Yhdistämö-hanke tukee valmentamalla yrityksiä parempaan yhteiskehittämiseen sekä käyttäjälähtöisyyteen.

Rohkeasti sote-markkinoille

Teknologisten ratkaisujen tie sote-markkinoille ei aina ole suora. Eikä teknologian arvoa sote-alalla voi pelkästään laskea euroissa.

Kaksi vahvaa asiantuntijaa, hyvinvointialan kasvuyrittäjä Nelli Såger ja ESiOR Oy CEO sekä Kuopio Health pj. Erkki Soini pureutuvat näihin aiheisiin

Rohkeasti sote markkinoille -webinaarissa 19.12.2022 klo 12–14

Sote-yhteiskehittäjä uusi valmennus

Valmennus toteutetaan yhdessä sotekentän sekä parhaiden kumppaneiden kanssa LAB-ammattikorkeakoulun  fasilitoimana syyskuusta 2022 alkaen.  

Valmennus kokoaa osallistujat luomaan Sote-yhteiskehittäjien verkostoa. Valmennuksessa syntyy keskustelua ja konsepteja paremmiksi digitaalisiksi ja teknologisiksi palveluiksi. Valmennus parantaa yritysten kykyä viedä asiakkaita hyödyttäviä ratkaisuja terveyden ja hyvinvoinnin aloille.  

Valmennus koostuu neljästä moduulista, joissa kussakin vetäjinä toimivat osaamisalueen ehdottomat huippunimet. Kohtaamiset toteutetaan koko valmennuksen ajan sekä verkossa,Howspace -alustalla, ettäfyysisestiLahden kampuksella Mukkulankadulla. Kohtaamisten välillä yrityksiä sparraavat LABin Jatko-hankkeen personal trainerit. Valmennus on yrityksille maksutonta.

Sote-yhteiskehittäjävalmennuksen toteuttaa Yhdistämö-hanke yhteistyössä:

Yhteystiedot

Pirjo Tuusjärvi
Projektipäällikkö
pirjo.tuusjarvi@lab.fi
+358 44 708 0309

Hankkeessa tapahtuu

Blogi: Muutoskyvykkyyttä tarvitaan

Yhdistämö -hankkeessa työskentelevä johtava Asiantuntija Niko Lankinen innostui pohtimaan yhteistyön ja yhteiskehittämisen merkitystä sote-alalla. Muutoskyvykkyys ja uudet arvoketjut [...]