Matkakertomus SOTE-alalta: Jan-Erik Laine & LOWO

Millaisista lähtökohdista yrityksesi liikeidea kumpuaa?

LOWOn tarjoamien palveluiden taustalla on omaiskokemus ja laadulliset epäkohdat omaiselle tarjottavissa palveluissa. LOWO pyrkii poistamaan omaisten epätietoisuutta ja huolta, sekä vähentämään terveydenhuoltopalveluissa esiintyvää kaaosta. LOWO pyrkii myös lisäämään omaisten mahdollisuutta vaikuttaa hoitopalveluihin ja siihen mistä niitä hankitaan.

Mitkä ovat olleet merkittävimpiä kompastuskiviä LOWOn matkalla?

Oma asennoituminen yrittäjyyteen ja tarjottavan palvelun kehitysmatkaan. On tärkeää tiedostaa, että tahot, joille palveluita tarjotaan, ovat myös ihmisiä ja heidän kanssaan tulee työskennellä rehellisesti ja avoimesti. Palveluiden kehitysmatkan huolellinen suunnittelu, haasteiden tunnistaminen ja kohtaaminen on myös erittäin tärkeää, jotta työtä tehdään inhimillisesti, tosissaan ja oikeaan tarpeeseen.

Millaisia asioita SOTE-ala odottaa teiltä yrityksenä?

SOTE-ala odottaa työskentelyä uskottavien toimijoiden kanssa, jotka tarjoavat laadukkaita palveluita todellisiin tarpeisiin. On tärkeää tuoda esiin, että emme halua poistaa työtä, vaan helpottaa sen tekemistä. SOTE-ala myös luo itselleen tarpeita, jotka eivät välttämättä vastaa tarjontaa, joten kommunikointi ja soveltaminen ovat arvokkaita taitoja.