Valmennuksen sisällöt

Valmennuskerrat kestävät noin 4 tuntia ja sijoittautuvat iltapäiviin.

 

8.9.2022
Kick-off tilaisuus

Lab ammattikorkeakoulu, Päijät-Sote, Vere Oy,  Nordic Startup School ja osallistuvat yritykset.
Verkostoituminen ja orientaatio.

 

20. & 27.9.2022
Ennakointi ja muutoskyvykäs organisaatio

Kai Virtanen, Vere Oy
Kuinka yksilöllinen muutoskyvykkyys mahdollistuu ja kuinka yritys kykenee toimimaan ennakoiden, ei reagoiden? Miten yrityksen toimintaa voi ohjata muutosjoustavuus ja jatkuva oppiminen?

 

17. – 21.10.2022
Sote-yhteiskehittäjä Design Sprint

Sami Heikkinen, Lab-ammattikorkeakoulu
CampusOnline Design sprint toteutus, jossa monialainen opiskelijajoukko ottaa koppia yritysten ideoista ja työstää niistä testattavia prototyyppejä tiiviin viikon aikana.

 

10. & 17.11.2022
Asiakas ja työntekijälähtöinen tuotekehitys ja niiden
johtaminen

Paula Laitio, Vere Oy
Ihmislähtöisempi kehittämisprosessi? Kuinka teknologisia ja digitaalisia ratkaisuja tuotetaan käyttäjä- ja työntekijäkokemukseen nojautuen terveyden ja hyvinvoinnin aloille?

 

8. & 15.12.2022
Co-design osana tuotekehitystä

Paula Laitio, Vere Oy
Mitä monialainen, yhteinen ja merkityksellinen tuotekehitys tarkoittaa? Kuinka uudet arvoketjut mahdollistuvat ja parantavat yritysten kilpailukykyä?

12. & 19.1.2023
Liiketoimintamallin ja konseptin kehittäminen

Nordic Startup School 
Oman osaamisen uudelleen arviointi. Kuinka idea tiivistetään konseptiksi ja liiketoiminnaksi, joka ymmärretään myös terveyden ja hyvinvoinnin palveluiden toteuttajien piirissä?

ASIAKAS ON MUKANA KOKO MATKAN

Sotekentän ammattilaiset osallistuvat valmennuksen jokaiseen moduuliin asiakkaan roolissa. He tuovat esille kokemuksiaan ja tietoa alan käytännöistä. Yrittäjänä pääset yhteiskehittämään heidän kanssaan ja voit vaikuttaa uusien yhteisten innovaatioiden syntymiseen ja toimintamallien kehittymiseen.

PERSONAL TRAINER JEESII

Osallistujana saat tukea valmennuksessa onnistumisessa Personal Trainerin muodossa. He sparraavat yritystäsi valmennuskertojen välissä ja auttavat niin epäselvissä asioissa kuin valmennuksessa esille tulleiden asioiden oivaltamisessa ja jalkauttamisessakin. PT-malli toteutetaan Lab –ammattikorkeakoulun jatkohankkeen kanssa.

LUE TÄSTÄ NIKO LANKISEN AJATUKSIA, KUINKA SOTEPALVELUT SAADAAN HUIPPUKUNTOON

TIIMI

pirjo

Pirjo Tuusjärvi

Projektipäällikkö

pirjo.tuusjarvi@lab.fi

+358 44 708 0309

hannu

Hannu Kaikonen

Teknologia-asiantuntija

Hannu.Kaikonen@lab.fi

anna

Anna Lahti

Sote-asiantuntija

Anna.Lahti@lab.fi

+358 44 708 5205

teemu

Teemu Rasi

Projektisuunnittelija

Teemu.rasi@lab.fi

+358 50 473 0287