Blogi: Asiakasraati osana hyvinvointiteknologian kehittämistä

LAB WellTechin asiakasraati kokoontui ensimmäisen kerran joulukuussa Lahdessa LAB-ammattikorkeakoulun LAB WellTechin tiloissa. Asiakasraati koostuu vapaaehtoisista ja uteliaista henkilöistä, joita yhdistää kiinnostus hyvinvoinnin ja sosiaali- ja terveyspalveluiden teknologinen kehittäminen ja testaaminen loppukäyttäjien näkökulmasta. Asiakasraati tuleekin olemaan tärkeässä asemassa uusien ja jo markkinoilla olevien ratkaisujen testaamisessa ja arvioinnissa.

LAB WellTech (LAB 2022) on syksyn aikana erilaisissa yleisötapahtumissa keskustellut loppukäyttäjien kanssa hyvinvointiteknologian nykytilasta ja tulevaisuudesta. Olemme löytäneet kiinnostuneita henkilöitä mukaan asiakasraadin toimintaan. Ensimmäiseen yhteiseen tapaamiseen joulukuussa osallistui kuusi henkilöä.

Yhteisistä keskusteluista kuvastui huoli sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön riittämättömyydestä sekä teknologian mahdollisuuksista tulla avuksi tuottamaan hoivaa. Lisäksi ennaltaehkäisevä hyvinvoinnin tukeminen koettiin tärkeäksi. Huolta herättivät myös palvelujen ulkopuolelle jäävien ihmisten osuus ja heikot digitaaliset taidot.

Lue lisää hyvinvointiteknologian kehittämistä ja asiakasraadista asiantuntijamme Jonna Sirviön kirjoittamasta blogista: blogit.lab.fi/labfocus/asiakasraati-osana-hyvinvointiteknologian-kehittamista/ 

Henkilö testaa tietokoneella olevaa kuntoutuspeliä.