Blogi: Vauhtia kuntoutuspelin avulla

Teknologiset ratkaisut yleistyvät sosiaali- ja terveysalalla nopeasti, myös kotihoidossa. Niiden avulla voidaan tukea ikääntyneiden kotona asumista, mutta yksityisillä palveluntuottajilla ei ole aina mahdollisuutta ottaa ketterästi käyttöön uutta hyvinvointiteknologiaa. TUULI (Teknologian avulla uutta liiketoimintaa kotihoitoon) -hankeessa pilotoidaan erilaisia teknologisia ratkaisuja kotiin palveluja tuottavien pk-yritysten liiketoiminnassa. Testattavana on muun muassa lääkeautomaatteja sekä toimintakykyä ylläpitäviä ja tukevia teknologioita.

Rehaboo!-kuntoutuspeli on yksi TUULI-hankkeessa pilotoiduista hyvinvointiteknologioista. Kuntoutuspeliä on testattu muun muassa fysioterapiapalveluja tarjoavassa yrityksessä, ja alkuvuodesta 2023 pilotti käynnistyy hoiva- ja kotisairaanhoitopalveluja tuottavassa yrityksessä.

Lue lisää blogista:

Vauhtia kuntoutuspelin avulla

 

Lisätietoa hankkeesta:

Teknologian avulla uutta liiketoimintaa kotihoitoon (TUULI) -hanke