varilogo_innovationfactory

Innovation Factory | -Päijät-Häme Health, Sport & Wellbeing

Opiskelijalle  

Mitä? 

Kehitetään uusia terveyden, liikunnan ja hyvinvoinnin innovaatioita toimeksiantajien haasteiden ratkaisemiseksi palvelumuotoilun keinoin monialaisesti. 

Milloin? 

Pääset tiimin kanssa ratkaisemaan yrityksen liikunnan ja hyvinvoinnin uuteen teknologiaan liittyvän kehittämishaastetta.

Ensimmäinen yhteinen tapaaminen 30.9.

Asiantuntijoiden ohjaamaa työskentelyä tiimissä haasteen ratkaisemiseksi ja uusien ideoiden luomiseksi palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntäen.

Työskentelyn tulos esitellään toimeksiantajalle 11.10

Oppimispäiväkirja ja tiimin blogiteksti kehittämishaasteen ratkaisusta tämän jälkeen

Olemme myös järjestämässä vastaavan jakson keväällä 2025

Miksi? 

Opit menetelmiä, joilla edistetään elinkeinoelämän innovaatiotoimintaa muiden alojen opiskelijoiden ja ammattilaisten kanssa. Edistetään teknologioiden uutta soveltamista ja käyttöönottoa yrityksissä.
Verkostoidut hyvinvoinnin, liiketalouden, muotoilun ja tekniikan opiskelijoiden ja hyvinvointiyrittäjien kanssa. Pääset opastettuna hyödyntämään palvelumuotoilun menetelmiä toimeksiantajan haasteen ratkaisussa.

Nopat?

3 op

Miten mukaan? 

Yrittäjälle

Mitä? 

Monialainen opiskelijaryhmä (Sosiaali- ja terveys, liiketalous, muotoilu ja tekniikka) ratkaisee yrityksen uuden teknologian käyttöön liittyviä kehittämishaasteita ja tuottaa uusia innovaatioita haasteen ratkaisuun.

Milloin? 

30.9.- 11.10 välisenä aikana

30.9. aloitus, opiskelijatiimit käynnistävät kehittämishaasteen ratkaisun. Työskentelyn aikana toivotaan, että opiskelijoilla on mahdollisuus tehdä tarkentavia ja täydentäviä kysymyksiä kehittämishaasteeseen.

11.10opiskelijatiimein tuotosten eli alustavien konseptien esitykset

Olemme myös järjestämässä vastaavan jakson keväällä 2025

Miksi? 

Vahvistetaan yrityksen liiketoiminnan uudistumiskykyä ja kehitetään innovaatioita yhdessä

Miten mukaan? 

Ilmoittaudu Annamaija Id-Korhoselle:

annamaija.id-korhonen@lab.fi 

Lisätietoja hankkeesta

Uusi Päijät-Häme Health & Sport Innovation Factory toimintamalli vahvistaa yritysten liiketoimintaa ja organisaatioiden kustannustehokasta toimintaa.

Hankkeen tuloksena syntyy elinkeinoelämän tarpeisiin perustuva monialainen Päijät-Häme Health & Sport Innovation Factory; kokeilu-, demonstraatio- ja oppimisympäristö osana LAB WellTechiä terveyden, hyvinvoinnin ja liikunnan innovaatioiden yhteiskehittämisen korkeakoulujen, yritysten organisaatioiden ja käyttäjien yhteistyönä- liiketoiminta vahvistuu, kustannustehokas toiminta lisääntyy.

 

Tavoitteet

Systematisoidaan alueellisen yhteiskehittämisen käytännöt rakentamalla uusi toimintamalli Päijät-Häme Health & Sport Innovation Factory ja laajennetaan TKI-yhteistyötä yritysten ja korkeakoulujen välillä sekä kannustetaan maakunnan yrityksiä, organisaatioita ja TKI-toimijoita rohkeaan kehittämiseen ja kansainvälisyyteen.

Yhteistyötä ja yhteisen tekemisen kulttuuria maakunnan yritysten, koulutusorganisaatioiden, kuntien ja muiden keskeisten sidosryhmien välillä tiivistetään. Koulutuksen ja työelämän tarpeiden osuvuutta parannetaan.

Erottaudumme muista alueista laadukkailla, arkea sujuvoittavilla teknologiaa hyödyntävillä terveys- hyvinvointi- ja liikuntapalveluilla, jotka tuottavat asukkaille hyvää arkea ja hyvinvointia.

 

Hankkeen vaikuttavuus

Uusia pilotointi-, kokeilu ja oppimisympäristöjä ”Päijät-Häme Health& Sport Innovation Factory” terveys-, hyvinvointi ja liikuntateknologian innovaatioiden yhteiskehittämiseen alueen korkeakouluille, yrityksille, organisaatioille ja palvelujen käyttäjille. Syötteet tulevat elinkeinoelämän tarpeista ja aiemmista hankkeista.

Yrityksillä, organisaatioilla asiantuntijoilla ja tulevilla ammattilaisilla on osaamista muuttuvien toimintaympäristöjen uusien innovaatioiden yhteiskehittämiseen ja jatkokehittämiseen yritysten, organisaatioiden toimijoiden ja palvelujen käyttäjien kanssa.

Toteutusaika

 – 

 

2varilogo_innovationfactory
pumppuvarilogo_innovationfactory4x
3varilogo_innovationfactory

Yhteystiedot

Annamaija Id-Korhonen
Projektipäällikkö
annamaija.id-korhonen@lab.fi
+358447080540

Jos kiinnostuit hankkeesta, haluat osallistua tai sinulla on kysyttävää, olethan yhteydessä.