Teknologiaa ja digitalisaatiota kotihoitoyritysten tueksi

LAB-ammattikorkeakoulussa 1.9.2021 aloittaneen KOHOTE − kotihoitopalveluihin teknologiaa ja digitalisaatiota -hankkeen tavoitteena on vahvistaa Päijät-Hämeen kotihoitoyritysten ja kolmannen sektorin toimijoiden teknologian ja digitalisaation hyödyntämistä uusien innovatiivisten tuotteiden ja palveluiden kehittämiseksi sekä edistää toimijoiden välistä yhteistyötä (LAB 2021 ). Yleisenä pitkän aikavälin tavoitteena on hiilineutraalisuuden ja kestävän kehityksen tukeminen parantamalla digitalisaation ja teknologian käyttöä yritysten palvelutuotannossa. Hanke saa varoja EAKR- ja EU-REACT -rahoituksista, jotka pyrkivät tukemaan toipumista Covid-19 -kriisin aiheuttamista muutoksista (Päijät-Hämeen liitto 2021).

Maaliskuussa 2020 Covid-19 muutti elämänrytmin Suomessa vuorokaudessa. Rissanen ym. (2021, 41) selvityksen mukaan myös kotihoidossa jouduttiin tarkastelemaan toimintaa ja asiakaskäyntejä uusilla tavoilla.

Kotihoidon asiakkaan luona käyvien hoitajien määrää jouduttiin rajoittamaan. Suojautuminen, uusiin ohjeistuksiin mukautuminen ja henkilökunnan saatavuus asettivat julkisen ja yksityisen sektorin sekä työntekijät jopa vaikeaan asemaan.

Lue lisää LAB blogista.