Näin toimimme

Näin toimimme

Ennakkoluuloton

Tartumme ideoihin ennakkoluulottomasti emmekä pelkää epäonnistumisia. Olemme avoimia kokeiluille ja iteroinnille.  

Verkostoituva

Hankimme joustavasti tarvittavaa asiantuntemusta ja resursseja myös ydintiimin ulkopuolelta laajan kumppaniverkostomme kautta. 

Ihmislähtöinen

Kuuntelemme sekä teknologiayritysten että sote-sektorin edustajien tarpeita. Vaikka kehitämme teknologiaa, ihmiset ovat aina toimintamme keskiössä. 

LAB WellTech on olemassa, jotta hyvinvointiteknologian avulla voidaan oikeasti ratkoa ongelmia

Olemme olemassa, jotta sote-sektorin kasvava työtaakka helpottuisi uuden teknologian avulla. Haluamme yhdistää ihmislähtöisen muotoilun ja teknologian kehitystyön, koska uskomme että teknologia voi aidosti auttaa ratkomaan ongelmia, mutta vain, jos sitä on helppo ja mukava käyttää. Teknologian on mukauduttava sote-sektorin tarpeisiin, eikä vain toisin päin. 

Näemme itsemme ihmislähtöisen hyvinvointiteknologian edelläkävijänä

Visionamme on olla tunnettu ja arvostettu hyvinvointiteknologian kehitysalusta, jolla on merkittävä rooli sote-sektorin teknologisen murroksen vauhdittajana sekä suomalaisen hyvinvoinnin rakentajana. Kerromme ja näytämme maailmalle, miten ihmislähtöistä muotoilua ja teknologian innovaatioita voidaan käyttää hyvinvoinnin kehittämiseen. 

Käytettävä hyvinvointiteknologia hyödyttää kaikkia osapuolia

Arvolupauksemme on kehittää kanssasi teknologiaa, jota halutaan käyttää.
Se lupaa paljon, mutta toimiessamme arvojemme mukaisesti se myös toteutuu.  

Teknologiayrityksille se lupaa, että autamme heitä kehittämään tuotteistaan sellaisia, jotka oikeasti tulevat tunnistettuun tarpeeseen ja joita halutaan käyttää.
Sote-alalle lupauksemme taas tuo kustannussäästöjä sekä parempia työskentelyolosuhteita.
Yhteiskunnalle lupaamme tehdä parhaamme, jotta voisimme mahdollisimman hyvin auttaa hyvinvointimme kantokyvyn säilyttämisessä.
Arvolupauksemme suurin voittaja on kuitenkin ihminen. Hyvinvointi. Terveys. Elämä.