Tekoälypaja

1.9.2019 – 30.4.2022

Tekoälypaja-hanke

Tekoälypaja-hankkeen tavoitteena oli

  • kehittää tekoälyn hyödyntämistä tukeva innovaatio- ja tuotekehitysympäristö yritysten tarpeisiin
  • kehittää, demota ja pilotoida sensori- tai muuhun uuteen teknologiaan perustuvia tekoälysovelluksia hyvinvointi-, sosiaali- ja terveysalalla sekä kiertotalouden alalla
  • tuottaa ja jakaa tekoälysovelluksiin liittyvää käyttö- ja kokemustietoa yritysten hyödynnettäväksi
  • luoda monialainen tekoälyä kehittävä yhteistyöverkosto

Tekoälypaja-hanke tarjosi tukea, tietoa ja neuvontapalveluja hyvinvointialan sekä kiertotalouden pk-yrityksille. Se toimi avoimen innovoinnin kehittämisympäristönä ja edisti sensoriteknologian ja muiden tekoälyteknologioiden hyödyntämisestä yrityksissä.

Hankkeen tuloksista on koottu Tietoa ja tukea yrityksille tekoälyn soveltamiseen -julkaisu.

Tekoälypajan toiminta jatkuu LAB-ammattikorkeakoulussa hankkeen päätyttyä. Testaus- ja asiantuntijapalveluja sekä neuvontaa ja ohjausta yrityksille tarjotaan hyvinvointiteknologian osalta LAB WellTechissa ja muiden alojen osalta tekniikan alan laboratoriopalveluissa.

Hankkeessa tapahtunutta