YHDISTÄMÖ – Yhteiskehittämisellä kasvua liiketoimintaan

Hankkeessa edistetään sosiaali- ja terveysaloille tuotteita ja palveluita tarjoavien digi- ja teknologiatarjoajien
muutoskyvykkyyttä. Hanke tukee valmentamalla yrityksiä parempaan yhteiskehittämiseen sekä käyttäjälähtöisyyteen. Juuri nyt selvitämme osaamistarpeita, sekä kehitämme valmennusta yhteistyössä kumppaneiden kanssa.

Valmennus auttaa onnistumaan ja selviytymään muutoksessa

1. Co-design osana tuotekehitystä
Mitä monialainen, yhteinen ja merkityksellinen tuotekehitys tarkoittaa? Kuinka uudet arvoketjut mahdollistuvat ja parantavat yritysten kilpailukykyä?

2. Asiakas- ja työntekijälähtöinen tuotekehitys ja niiden johtaminen
Ihmislähtöisempi kehittämisprosessi? Kuinka teknologisia ja digitaalisia ratkaisuja tuotetaan käyttäjä- ja työntekijäkokemukseen nojautuen terveyden ja hyvinvoinnin aloille?

3. Muutoskyvykäs ja resilienssi organisaatio
Kuinka yksilöllinen muutoskyvykkyys mahdollistuu ja kuinka yritys kykenee toimimaan ennakoiden, ei reagoiden? Miten yrityksen toimintaa voi ohjata muutosjoustavuus ja jatkuva oppiminen?

4. liiketoimintamallin ja konseptin kehittäminen
Oman osaamisen uudelleen arviointi. Kuinka idea tiivistetään konseptiksi ja liiketoiminnaksi, joka ymmärretään myös terveyden ja hyvinvoinnin palveluiden toteuttajien piirissä?