Blogi: Miten kehittää tekoälyä eettisesti?

Tekoälyä käytetään jo nyt runsaasti ihmisten arjessa ja sen hyödyntäminen tulee lisääntymään tulevaisuudessa. Tämä herättää meitä pohtimaan tekoälyn eettisyyttä ja periaatteita suunnittelussa ja kehittämisessä, jotta kehittämistyö olisi vastuullisesti kestävää.

Lue tekoälyn eettisyyden huomioon ottamisesta asiantuntijamme Jonna Sirviön kirjoittamasta blogista, joka on kirjoitettu YAMK-opinnäytetyön pohjalta: https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2022053113757

Ihmisen käsi ja robotin käsi kohtaavat