LAB Physical Activity & Functional Capacity -tutkimustiimi hyvinvoinnin kehittäjänä

LAB-ammattikorkeakoulu on vahvistanut rooliaan hyvinvoinnin kehittäjänä perustamalla uuden tutkimustiimin, jonka toiminnan painopisteenä on tutkia ja edistää ihmisen liikkumista ja toimintakykyä sekä planetaarista terveyttä eri toimintaympäristöissä. Tutkimustiimin nimi on LAB Physical Activity & Functional Capacity.

Tutkimustiimi koostuu useista tutkijoista, joilla on alueellista, kansallista ja kansainvälistä tutkimus- ja kehittämisosaamista painottuen liikkumiseen, fyysiseen toimintakykyyn, kuntoutukseen, elinympäristöihin ja hyvinvointi- ja terveysmatkailuun. Työmme keskittyy tutkimuksellisiin kehittämishankkeisiin, ja sen lisäksi tarjoamme tutkimusosaamista yritysten, julkisen sektorin ja muiden alueiden toimijoiden sekä yhteistyökumppaneiden käyttöön. Etenkin tänä päivänä näyttöön perustuva toiminta on haastava tunnistaa työelämän arjessa ja usein sen tunnistamiseen tai kehittämiseen ei ole myöskään riittävästi aikaa työn arjen kiireessä”, kertoo tutkimustiimin toinen vetäjä Aki Rintala. “Tarvitsemme lisää vahvempaa työelämää kehittävää tutkimusta ja LAB-ammattikorkeakoulu on tähän haasteeseen rohkeasti vastannut. Olemme täällä edistääksemme näyttöön perustuvaa hyvinvointia, liikkumista ja kuntoutusta sekä niihin liittyvää työelämän kehittämistä”, jatkaa tutkimustiimin toinen vetäjä Ilkka Väänänen.

Jos olet kiinnostunut tutkimustiimistä, sen toiminnasta, fysioterapialaboratorion hyödyntämisestä tai muusta yhteistyömahdollisuuksista? Etsimme jatkuvasti uusia yhteistyökumppaneita niin alueellisesti, kansallisesti kuin kansainvälisestikin yhteisessä matkassa kohti parempaa hyvinvointia ja liikkumista. Ota rohkeasti yhteyttä!

Yhteystiedot

Fysioterapian yliopettaja Aki Rintala, aki.rintala@lab.fi, p. 044 7085 254

Erikoistutkija, Ilkka Väänänen, ilkka.vaananen@lab.fi, p. 050 3218 895

Ihmisiä kiikaroimassa tähtitavasta