Kotipalveluyritykset tarvitsevat tietosuojaan liittyvää lisäkoulutusta

Kotihoitopalveluihin teknologiaa ja digitalisaatiota (KOHOTE) -hankkeen tarkoituksena on tukea sosiaali- ja terveysalan kotihoitoyritysten toipumista koronakriisistä. Hankkeessa suoritettavat tukitoimet kohdistuvat erityisesti yritysten digitalisaatio- ja teknologiaratkaisuihin. Tässä artikkelissa kuvataan kotihoitoyritysten tietosuojaosaamisen tasoa ja kehittämishaasteita. Tehdyn kyselyn vastauksista ilmeni tietosuojaan liittyvien riskianalyysien olevan harvinaisia ja voimassa olevat tietosuojasuunnitelmat vaativat useissa yrityksissä päivitystä. Erityisesti tietosuojaan liittyvä lisäkoulutuksen tarve nousi kyselystä vahvasti esiin.

Lue koko teksti LAB Prosta