LAB WellTech

LAB WellTech

Käyttäjäystävällisyyden kautta kohti käytettävää hyvinvointiteknologiaa

Haluamme olla muuttamassa hyvinvointiteknologiaan liittyviä asenteita positiivisemmaksi ja tuomassa käyttäjäymmärryksen tuotekehityksen keskiöön. Toimivaan ja tarpeisiin vastaavaan teknologiaan on helppo suhtautua positiivisesti. 

Hyvinvointiteknologialla voidaan ennaltaehkäistä yhteiskuntaa rasittavia ongelmia

Uskomme myös ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon. On sekä ihmisten hyvinvoinnin että yhteiskunnan taloudellisen kantokyvyn kannalta parempi estää ihmisiä sairastumasta, kuin hoitaa sairauksia. Siksi keskitymme kehittämään erityisesti teknologiaratkaisuja, joilla tuetaan ihmisten hyvinvointia ennen sairastumista. Haluamme myös osaltamme olla mukana helpottamassa hoitohenkilöstön työtaakkaa ja parantamassa heidän työhyvinvointiaan. 

Haluamme yhdistää hyvinvointiteknologian toimivaan muotoiluun

LAB WellTech testausalusta, joka yhdistää hyvinvointiteknologian ja ihmislähtöisen muotoilun. Tavoitteenamme on olla apunasi kehittämässä teknologiaa, jota oikeasti halutaan käyttää. 

Monipuolista osaamista teknologiakehityksen koko elinkaarelle

Kanssamme saat tueksesi LABammattikorkeakoulun monipuolisen osaamisen. Kun mukaan tuodaan vielä mukana vaikuttava kumppanien verkostomme, pystymme tarjoamaan teknologiayritysten käyttöön monialaista osaamista tuotekehitysprosessin alusta loppuun.