FIILISLUOTSIN KEHITYS, SPES-PALVELUT, MARIA RUUSKANEN

Hämeen Spes Oy halusi kehittää Fiilisluotsia, joka on asiakkaan päivittäisten tunnetilojen tunnistamiseen tarkoitettu sovellus.

Yrityksen tavoitteli testauksen kautta tietoa sovelluksen käyttökokemuksista palvelukonseptin kehittämiseksi. Tavoitteena oli selvittää auttaako Fiilisluotsi- sovellus asiakkaita tunteiden tunnistamisessa, lisääkö sovellus asiakkaan hallinnan kokemusta omista asioista, edistääkö sovellus ammattilaisen ymmärrystä asiakkaan kokemuksista sekä kohdentaako sovellus ammattilaisen keskusteluteemoja/työtä paremmin asiakkaiden kanssa.

Lisäksi haluttiin koota Eksoten ammattilaisten testauksen aikana saamia kokemuksia sovelluksen taustajärjestelmän kehittämiseksi.

Testaukseen osallistuneet ammattilaiset tarjosivat sovelluksen testausta asiakkailleen, joiden kokivat soveltuvan testaukseen ja hyötyvän sovelluksesta. Ammattilaiset antoivat palautetta sovelluksesta sekä keräsivät kokemuksia asiakkailtaan suullisesti testauksen päätyttyä.

LAB WellTech koordinoi ammattilaisilla tehdyn testijakson, valmennuksen sekä työpajat toteutuksineen ja vastasi palautekyselyiden keruusta.