Kotihoitopalveluihin teknologiaa ja digitalisaatiota

Terveydenhuolto on tehnyt merkittävää digiloikkaa jo jonkin aikaa ja meneillään olevan Covid-19 pandemian aikana monet palvelut ovat siirtyneet nopeastikin digiaikaan. Yksityisellä sektorilla palveluiden digitalisaatio on jo pitkälle edennyttä, kunnallinen terveydenhuolto seuraa pikkuhiljaa perässä. Yksityiset, pienet kotihoito- ja hoivayritykset sen sijaan ovat jääneet kehityksestä jälkeen.

Hyvinvointiteknologian tarkoituksena on edistää ja ylläpitää hyvinvointia, terveyttä ja itsenäistä suoriutumista. Kotihoitoon ja hoiva-alalle on erityisesti suunniteltu turvateknologisia ratkaisuja, joilla voidaan seurata ikäihmisen päivittäistä selviämistä ja turvata avun saantia tarvittaessa. Teknologioiden käyttöönottoa yksityisillä kotihoito- ja hoiva-alan pientoimijoilla hidastaa useimmiten tuotteen hankintahinta ja odotukset teknologian suhteen. Päällimmäinen toive yrityksissä on, että yksi ja sama sovellus taipuisi mahdollisimman moneen. Teknologiayritykset taas pyrkivät tuottamaan tuotteen, joka hoitaa vain yhden asian, mutta hoitaa sen erinomaisesti. Jos tuotetaan sovellus, joka tekee monia asioita samalla alustalla, ei se todennäköisesti tee mitään niistä hyvin, jolloin sovelluksesta koettu hyöty jää ohueksi. (Onerva 2020.)

Lue koko artikkeli LAB pro:sta