KOHOTE  | Kotihoitopalveluihin teknologiaa ja digitalisaatiota

1.9.2021 – 31.8.2023

Kotihoitopalveluihin teknologiaa ja digitalisaatiota

Hankkeessa edistetään erityisesti sote-alan kotihoitoa- ja palveluja tuottavien toimijoiden teknologian ja digitalisaation hyödyntämistä palvelutuotannossa ja näin lisätä yritysten muutosvalmiutta.

Hankkeessa tuetaan toimijoiden toipumista Covid-19 kriisin aiheuttamista muutoksista yhteiskehittämisellä ja mahdollistamalla teknologian kokeilut toiminnassaan.

Juuri nyt etsimme yrityksiä testaamaan hyvinvointiteknologian ja digitalisaation mahdollisuuksia omassa toiminnassaan.

Hanke rahoitetaan osana unionin Covid-19- pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Hankkeessa tapahtuu

Julkaisut

Teknologian ja digitalisaation kokeilut auttavat yrityksiä muuttuvassa toimintaympäristössä

1. Teknologian käyttöprosessien kehittäminen

Miten teknologian käyttöönottoprosessin kehittäminen, arviointi ja tiedolla johtaminen vaikuttaa yritysten liiketoimintaan? Kuinka lisätä palvelun arvoa digitalisaation avulla ja resilienssin vahvistamista?

2. Teknologian testaukset ja kokeilut yrityksissä

Hankkeen aikana toteutetaan teknologisten ja digitaalisten laitteiden kokeiluja mukana olevissa yrityksissä. Kuinka voidaan hyödyntää teknologisia ja digitaalisia ratkaisuja osana omaa yritystoimintaa?

3. Kokemusten kerääminen

Kartoitetaan yhdessä toimintatapoja, joiden avulla yritykset pysyvät hyödyntämään ja käyttämään teknologisia ja digitalisaatio ratkaisuja asiakastyössään osana omana toimintaa.

4. Uusien innovatiivisten tuotteiden ja palveluiden kehittäminen

Kuinka sote- ja teknologia-alan yritykset yhdessä korkeakoulun kanssa kartoittavat yhteistyön muotoja sekä ideoita ja tapoja, joiden avulla voidaan tuottaa innovatiivisia tuote- ja palveluratkaisuja?

Yhteystiedot

Jonna Sirviö
Projektipäällikkö
jonna.sirvio@lab.fi
044 708 5206

Jos kiinnostuit hankkeesta, haluat osallistu ja edistää, ole yhteydessä.